<tr></tr><textarea><a></a><address></address><ol></ol><p></p><span></span><br><table></table><br><span></span><a></a><br><a></a><table></table><div></div><a></a><li></li><code><span></span><span></span><table></table><table></table><div></div><table></table><span></span><table></table><td></td><address></address><code><a></a><p></p><br><span></span><div></div><ul></ul><br><ul></ul><address></address><textarea><div></div><a></a><textarea><td></td><ul></ul><li></li><table></table><a></a><address></address><ol></ol><table></table><table></table><li></li><a></a><textarea><br><textarea><div></div><td></td><ul></ul><a></a><li></li><address></address><div></div><ol></ol><ol></ol><p></p><a></a><table></table><p></p><div></div><ul></ul><textarea><textarea><span></span><td></td><li></li><ol></ol><table></table><ol></ol><td></td><br><div></div><li></li><address></address><table></table><ul></ul><span></span><address></address><textarea><tr></tr><ol></ol><a></a><textarea><td></td><td></td><address></address><a></a><textarea><br>

新闻

澳门威尼斯人网址,威尼斯人线上网【485868.com】澳门威尼斯人官方平台网址,澳门威尼斯人平台开户注册网站。

近日,上海互联网信息办公室向新闻报社、上海阅客信息科技有限公司颁发《互联网新闻信息服务许可证》,准许新闻报社从事互联网新闻信息采编发布服务,准许上海阅客信息科技有限公司从事互联网新闻信息传播平台服务。


截至2018年4月20日,上海共有11家互联网新闻信息服务单位,分别为:

解放日报社、

文汇报社、

新民晚报社、

上海广播电视台、

上海东方网股份有限公司、

上海东方报业有限公司、

界面(上海)网络科技有限公司、

上海第一财经传媒有限公司、

新闻报社、

上海阅客信息科技有限公司、

上海观察者信息技术有限公司。

具体服务类别和服务形式详见官网

链接地址:http://www.shio.gov.cn/sh/xwb/n805/n808/u1ai16750.html